Nhà Hàng INDOCHINE

Địa Chỉ: 26 Trương Định, Q.3, Tp.HCM
Điện Thoại: (84-8)3 930 8421/22 - Fax: (84-8)3 930 8423
Emai: indochine-sg@hcm.fpt.vn

Phát triển bởi Nghia.Nguyen@